Opleiding – Hoogwerker 1-daags

Inhoud

De opleiding is gericht op de beroepspraktijk waarbij de theorie dient ter ondersteuning van de praktijkoefeningen. De cursist is verzekerd van persoonlijke aandacht en advies.

Met ondersteuning van een presentatie wordt het cursusboek “Veilig werken met de hoogwerk in de praktijk” in groepsverband behandeld.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde:

 • Regelgeving
 • Types hoogwerkers
 • Criteria voor bepaling in te zetten type hoogwerker
 • Veiligheidscontrole voor het werk
 • Veiligheid tijdens het werk
 • Veilig gebruik en noodzaak PBM’s
 • Uitleg opbouw en werking
 • Controle en functietesten
 • Uitvoeren van praktijkoefeningen
 • Herkennen van risicovolle situaties
 • Veilig verplaatsen en manoeuvreren

Tijdens het praktijkgedeelte wordt ondermeer de rijvaardigheid van de chauffeur getoetst en eventueel bijgestuurd. De cursist wordt daarbij individueel ondersteund.

Duur

De duur van deze opleiding is 1 dag en is als volgt opgebouwd:

 • 1 dagdeel theorie
 • 1 dagdeel praktijk

 

Examen

De theorie wordt getoetst door middel van multiple choice vragen. Bij problemen met leesvaardigheid bestaat de mogelijkheid om de toets mondeling af te nemen.

De praktische deskundigheid (rij- en bedieningsvaardigheden) van de bestuurder wordt door de instructeur beoordeeld.

Bij voldoende resultaat (theorie en praktijk) ontvangt de cursist een BMWT (VCA)- of IPAF (VCA)-certificaat op naam met bijbehorend veiligheidspasje of PAL Card (IPAF).

b8fb890272

De werkgever en werknemer voldoen door middel van deze opleiding aan de voorschriften van zowel de Arbo-wet (Artikel 8.0) als het Arbo-besluit (Artikel 7.17c).